Komerční zóna 516
687 38 Nedakonice
Tel.: +420 605 236 802

Náhradní plnění

Chráněná dílna Modrý kvítek s.r.o. nabízí firmám a institucím splnit si tzv. náhradní plnění odebráním našich služeb, zboží a výrobků.
 
 
Dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81, odst. 2 zákona a doplněného o vyhlášku 518/2004, kterou se zákon provádí, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovému počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4%.
 
 
Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit 3 způsoby:

  • Zaměstnávat povinný podíl (4%) zaměstnanců se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého zdravotně postiženého spoluobčana podle povinného podílu
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem zaměstnanců OZP v dané organizaci.